Doanh Nghiệp 

Công bố tiêu chuẩn cơ sở và những điều các doanh nghiệp cần phải biết

Đối với các doanh nghiệp và tổ chức công bố tiêu chuẩn cơ sở là một trong những nội dung pháp lý quan trọng và cần phải có những hiểu biết chính xác.

Điều 11 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH 11 quy định: Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) là tiêu chuẩn do các tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở.

Để hiểu rõ hơn về quy trình cũng như những điều cần biết về công bố tiêu chuẩn cơ sở, Luật Thiên Di sẽ đưa ra một số thông tin quan trọng sau đây

 • Tiêu chuẩn cơ sở là gì?

Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường… giúp cho doanh nghiệp có căn cứ pháp lý để thực hiện sản xuất, kinh doanh do doanh nghiệp tự thực hiện xây dựng, công bố và chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước và người tiêu dùng về tiêu chuẩn mà mình đặt ra.

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là quá trình thông báo về tiêu chuẩn áp dụng của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, môi trường…

Công bố tiêu chuẩn cơ sở

 • Căn cứ pháp lý công bố tiêu chuẩn cơ sở

Việc công bố tiêu chuẩn cơ sở phải được dựa trên căn cứ pháp lý cụ thể theo thông tư Số: 21/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn và Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH 11

 • Đối tượng công bố tiêu chuẩn cơ sở

Với những cá nhân, doanh nghiệp hay các tổ chức xuất nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ môi trường đều phải thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở theo đúng quy định của pháp luật.

 • Phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Trước khi đưa ra công bố tiêu chuẩn cơ sở thì việc đưa ra phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở là một trong những bước quan trọng và mang tính quyết định cao.

Việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cần dựa trên việc chấp thuận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương tự để lấy bàn đạp trong việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở chuẩn cho doanh nghiệp của mình.

Sử dụng bổ sung các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm rồi từ đó mới tạo ra bộ tiêu chuẩn cơ sở riêng.

Phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Đồng thời, doanh nghiệp cũng nên sử dụng tiêu chuẩn cơ sở hiện hành rồi sửa đổi và bổ sung thêm để hoàn thiện thêm tiêu chuẩn cơ sở nhưng phải đảm bảo nội dung của bộ tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp đưa ra không được trái với các quy định bắt buộc áp dụng do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành trước đó.

 • Trình tự, thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở

Đây là bước được hầu hết các doanh nghiệp quan tâm bởi nếu không tuân thủ theo các thủ tục hay trình tự đã có sẵn, các doanh nghiệp sẽ mất rất nhiều thời gian trong việc công bố tiêu chuẩn cơ sở cho doanh nghiệp của mình.

Theo điều 3 chương IV Thông tư Số: 21/2007/TT-BKHCN quy định: Tuỳ theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở, trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở bao gồm các bước như sau:

Công bố tiêu chuẩn cơ sở

 • Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.
 • Bước 2: Biên soạn dự thảo tiêu chuẩn cơ sở.
 • Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo tiêu chuẩn cơ sở.
 • Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo tiêu chuẩn cơ sở.
 • Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn cơ sở.
 • Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn cơ sở.
 • Bước 7: Thẩm tra dự thảo tiêu chuẩn cơ sở.
 • Bước 8: Công bố tiêu chuẩn cơ sở.
 • Bước 9: In ấn tiêu chuẩn cơ sở.

Trên đây là 9 bước bắt buộc trong quá trình công bố tiêu chuẩn cơ sở mà mỗi doanh nghiệp cần phải thực hiện một cách chính xác và nghiêm túc để không phải làm đi làm lại hoặc mất thời gian trong việc công bố tiêu chuẩn.

Ngoài ra, công bố tiêu chuẩn cơ sở được thực hiện thông qua hình thức ghi số hiệu tiêu chuẩn được áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản trên bao gó, hàng hóa, nhãn sản phẩm. Hoặc có thể trong các tài liệu giao dịch, giới thiệu sản phẩm và các hình thức thích hợp khác.

Nếu gặp bất cứ vấn đề gì về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở, các doanh nghiệp có thể liên hệ với công ty Luật Thiên Di để được giải đáp và giúp đỡ.

 

Related posts

Leave a Comment

cyberton.my.id/ Situs Slot Gacor