quy trinh kiem tra hoa don tai tong cuc thueDoanh Nghiệp 

Quy trình kiểm tra hóa đơn tại Tổng cục thuế

Đối với những công ty đang kinh doanh, việc kiểm tra hóa đơn là một trong những thao tác quan trọng. Bài viết sau đây của Yankeecrosleyparts sẽ  hướng dẫn thật chi tiết quy trình kiểm tra hóa đơn ở Tổng cục thuế.

 Phạm vi áp dụng

Quy trình kiểm tra hóa đơn được sử dụng tại bộ phận kiểm tra hóa đơn thuộc chi cục thuế. Tại đây Chi cục Thuế tiến hành thực tra cứu thông tin doanh nghiệp thông qua mã số thuế.  Đối với các tổ chức, cá nhân sẽ bắt đầu kiểm tra vềviệc tạo, in ấn, phát hành, quản lý,  sử dụng hóa đơn.

Yêu cầu đối với người kiểm tra hóa đơn

1. Làm nhiệm vụ kiểm tra các hồ sơ, báo cáo bao gồm:

 • Đơn đề nghị mua hóa đơn
 • Đơn xem xét, đề nghị sử dụng hóa đơn
 • Thông báo phát hành hóa
 • Báo cáo về tình hình in và cung cấp phần mềm tự in hóa đơn
 • Báo cáo việc sử dụng hóa đơn và tra cứu hóa đơn.
 • Thông báo việc hủy hóa đơn
 • Báo cáo mất, cháy hoặc là hỏng hóa đơn của các cá nhân, tổ chức.

2. Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra đối chiếu với những hồ sơ, báo cáo về hóa đơn của cá nhân, tổ chức gửi đến Cơ quan thuế.

Chịu trách nhiệm về tình hình tạo, in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn và tra cứu mã số thuế
3. Bảo mật thông tin về hồ sơ thuế của cá nhân, tổ chức.

Nội dung quy trình

KIỂM TRA TẠI TRỤ SỞ CƠ QUAN THUẾ

 1. Thu thập, khai thác thông tin
 2. Căn cứ dựa theo kết quả từ bước 1
 3. Nội dung kiểm tra hồ sơ, báo cáo
 4. Tiến hành xử lý kết quả về kiểm tra hồ sơ, báo cáo hóa đơn tại cục thuế

Quy trình kiểm tra hóa đơn trong việc  tạo, in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn.

 1. Ra quyết định kiểm tra hóa đơn tại cục thuế đối với cá nhân hay tổ chức về việc  tạo, in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn và tra cứu mã số thuế
 2. Tiến hành kiểm tra hóa đơn.
 3. Lập biên bản kiểm tra hóa đơn
 4. Xử lý kết quả kiểm tra.

Kiểm tra với cá nhân, tổ chức bỏ đăng ký kinh doanh hay nghỉ kinh doanh mà không báo cơ quan thuế

Tổng hợp báo cáo, đồng thời lưu tài liệu kiểm tra hóa đơn

Tổ chức thực hiện bao gồm:

 1. Thanh tra Tổng cục Thuếcó nghĩa vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra cục thuế các cấp thực hiện đúng theo quy trình này.
 2. Cục trưởng Cục Thuếvà Chi cục trưởng Chi cục Thuếcó nhiệm vụ tổ chức, triển khai thực hiện kiểm tra những hồ sơ, báo cáo thuế đúng theo quy trình. Đồng thời có thể tiến hành kiểm tra định kỳ hay đột xuất  việc thực hiện của các bộ phận về kiểm tra hồ sơ, báo cáo hóa đơn. Tiến hành áp dụng khen thưởng, kỷ luật theo quy định nhà nước.
 3. Thực hiện việc kiểm tra in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn tại nội bộ Ngành Thuế được Cơ quan Thuế cấp thực hiện theo đúng trình tình và nội dung quy định.
 4. Trong quá trình thực hiện nếu có bất kỳ vướng mắc nào, Thanh tra thuế phải có nghĩa vụ báo cáo về Tổng cục Thuế để để ra hướng giải quyết kịp thời.

Doanh nghiệp hay cá nhân có thể tham khảo thông tin chi tiết trên tại địa chỉ sau:

Website tổng cục thuế : tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Related posts

Leave a Comment

cyberton.my.id/ Situs Slot Gacor